Cultura contemporánea y ruralidad

Landarte

Kultura garaikidea eta landatartasuna

Azken hamarkadetan, urbanizazio-prozesu orokortuak guztiz eraldatu du nekazaritzaren eta landa-izaeraren egoera –eta egokiera bera–, jokaleku berri bat ezarriz, non landaren eta hiriaren arteko harremanek konnotazio ezezagunak hartzen dituzten.
Koordenatu berri horiek ulertzea funtsezkoa da nekazaritzaren eta landa-izaeraren kultura-mendekotasun historikoa irauli nahi duten estrategiei aurre heltzeko. Halaber, edozein kultura-proiektuk (kultura lurraldea eraldatzeko tresna gisa ulertuta) dituen aukerak eta aurre egin beharreko mugak aztertzeko.